Billedbattle

Billedebattle, er en konkurrence som bliver afholdt mellem Grindsted Fotoklub, Vejle Fotoklub, Vejen FotoklubFilmrullen i Horsens og Hedensted Fotoklub.
Formålet er at dyrke vores fælles hobby, som bygger på et socialt fællesskab og naturligvis udvikle os som fotografer.
Der er ikke de store værdier på spil, og præmierne strækker sig fra diplomer, et par flasker samt naturligvis æren og den medfølgende “håne ret”. Hjemmesiden for billedbattle: http://www.billedbattle.dk/

 

Regler for ”Billedbattle”

Hver af de deltagende klubber afleverer op til 10 billeder efter egen udvælgelse.
Den enkelte klub vurderer selv at billederne der sendes videre opfylder emnet og reglerne. Mediet er papirbilleder, afleveres monteret på støttekarton der stabiliserer billedet, minimum 1 mm / max. 3 mm tykt. Udvendigt mål: 30 x 40 cm. Uopklæbede billeder kan ikke deltage i konkurrencen.

Der henstilles til at der bruges nye fotos, der ikke tidligere har været vist i klubben

Såvel farve som sort/hvide billeder accepteres. Billederne kan forsynes med understøttende titel (ikke krav). Billederne skal være fotograferet efter offentliggørelsen af emnet. I den forbindelse skal den arrangerende klub have mulighed for at kontrollere exif-data. Mangler disse data, eller er billedet taget udenfor fristen, udelukkes det direkte, og kommer således slet ikke med til dommeren.

Billederne må kun bestå af elementer den enkelte autor selv har fotograferet. Efterbehandling er fri.

Den arrangerende klub sørger for registrering og nummerering af billederne uden at autors navn fremgår direkte derpå.
Af hensyn til dommerens gennemgang og kommentering, skal de digitale billedfiler, i samme beskæring mv. fremsendes til den arrangerende klub. Kun JPEG formater accepteres.

For ikke at forvirre bedømmelsen, må de digitale versioner ikke leveres med til dommeren. Tolkning af emnet er i første omgang op til autor, og klubberne, men hvis dommeren efterfølgende skønner emnet ikke er opfyldt, skal det enkelte billede diskvalificeres. 

Billederne skal bedømmes af en kompetent dommer der enten kan være beskæftiget med foto i sit erhverv, eller eventuelt et medlem af en anden end de deltagende fotoklubber.

Placering for år 2019

Hedensted  298
Vejle  277
Vejen  231
Horsens  218
Grindsted  184

Billeder fra tidligere emner

2019
Emne: Udkantsdanmark

2018
Emne: Kontrast (sort/Hvid)
Emne: Vejret

2017:
Emne: Landskab med bygning
Emne: Livsglæde

2016:
Emne: Form og detalje
Emne: Streetfoto

2015:
Emne: Et foto der trækker på smilebåndet
Emne:
Sommerglæder

Honorar er normalt et par flasker god vin samt kørselsgodtgørelse.
Billederne må gerne bedømmes af flere personer, men der må kun afleveres en samlet bedømmelse ved gennemgangen.
Placeringsrækkefølge med tildelte points fremsendes fra dommeren til den arrangerende klub senest en uge før selve dommergennemgangen. Det er et ufravigeligt krav, at bedømmelsen foretages efter nedenstående regler, og
foretages i denne rækkefølge:

Teknik skarphed, belysning, print, påvirker det den samlede oplevelse? fra 1 – 10 points
Komposition bla. beskæring og opbygning af billedet, bidrager det til helheden? fra 1 – 10 points
Oplevelse helt subjektiv, herunder, hvordan er emnet tolket fra 1 – 30 points

Dette vil sige at billederne vil havne et sted mellem yderpunkterne fra 3 til 50 points.

Ved dommerens gennemgang af billederne bedes de fremvist og kommenteret i omvendt rækkefølge, således at vinderbilledet kommer til sidst. De tildelte points skal nævnes for alle kategorierne ved gennemgangen.

Denne model for bedømmelse giver en rigtig god feed-back til fotografen, som derved virkeligt kan bruge bedømmelsen til målrettet at forbedre sit fokus på de tre elementer.

Skema med placeringer og alle points udleveres til klubberne efter gennemgangen. Der skal udstedes diplomer til de 3 bedst placerede billeder.

Den fotograf som vinder ”BilledBattlen”, vælger emnet til næste afdeling. – Det er helt op til vinderen hvor detailleret det næste emne skal beskrives. Ud fra pointshøsten kan ”den vindende klub” evt. også findes.

De deltagende klubber har på skift værtsskabet for ”BilledBattlen”. Værtsklubben finder dommeren, såvel som den arrangerer den dag billedbedømmelsen kommer retur. Dommerens navn må ikke offentliggøres inden billederne er afleveret.

Dommerens honorar er normalt et par flasker god vin samt kørselsgodtgørelse.

Sådan afleveres billeder til billedbattle:

Billedet skal leveres i passpartout eller opklæbet på et stykke karton i 30×40 cm, minimum 1 mm / max. 3 mm tykt.
På bagsiden må man gerne give billedet et navn “Solbakketop” eller lign, og ekstra vigtigt en pil der viser
hvad der er “op” på bileldet. Du må IKKE skrive dit navn på billedet.

Næste billedbattle    (Fristen for indlevering er overskredet)

Emne: FART PÅ !

Afleveres som:  valgfrit farve – sort/hvid

Medie:
Mediet er papirbilleder, afleveres monteret på støttekarton der stabiliserer billedet, minimum 1 mm / max. 3 mm tykt.
Udvendigt mål: 30 x 40 cm. Uopklæbede billeder kan ikke deltage i konkurrencen.

Beskrivelse:
Som titlen antyder går opgaven denne gang ud på at vise emnet “Fart på!” ud fra følgende beskrivelse:
– Billedet skal afbilde, vise eller fortælle historien om noget, der bevæger sig eller udvikler sig med en eller anden fart.
– Det er ikke kun høj fart, fx. tog, bil eller motorcykel i fart, men hvad som helst der bevæger sig, flytter sig, der kan komme på tale.
– Man skal kunne fornemme, se eller opleve fart eller bevægelse i billedet.

Billedet skal være taget fra den. 1. maj 2019 – torsdag den 26. september (hvor det skal afleveres i klubben)