Billedbattle

Billedebattle, er en konkurrence som bliver afholdt mellem Grindsted Fotoklub, Vejle Fotoklub, Vejen FotoklubFilmrullen i Horsens og Hedensted Fotoklub.
Formålet er at dyrke vores fælles hobby, som bygger på et socialt fællesskab og naturligvis udvikle os som fotografer.
Der er ikke de store værdier på spil, og præmierne strækker sig fra diplomer, et par flasker samt naturligvis æren og den medfølgende “håne ret”. Hjemmesiden for billedbattle: http://www.billedbattle.dk/

Regler for ”Billedbattle”

Hver af de deltagende klubber afleverer op til 10 billeder efter egen udvælgelse. Mediet er papirbilleder, afleveres monteret på støttekarton, max. 3 mm tykt. Udvendigt mål: 30 x 40 cm. Uopklæbede billeder kan ikke deltage i konkurrencen. Såvel farve som sort/hvide billeder kan deltage. Billederne kan forsynes med understøttende titel (ikke krav). Billederne skal være fotograferet efter offentliggørelsen af emnet.

Den arrangerende klub sørger for registrering og nummerering af billederne uden at autors navn fremgår direkte derpå. Af hensyn til dommerens gennemgang og kommentering, skal de digitale billedfiler, i samme beskæring mv., fremsendes til den arrangerende klub senest en uge inden bedømmelsen kommer retur.

De digitale billeder skal afleveres på en CD / DVD pr. klub, – kun JPEG formater accepteres.

Tolkning af emnet er i første omgang helt op til autor, men hvis dommeren skønner emnet ikke er opfyldt kan det enkelte billede diskvalificeres.

Billederne skal bedømmes af en kompetent dommer der enten kan være beskæftiget med foto i sit erhverv, eller eventuelt et medlem af en anden end de deltagende fotoklubber. Det er meget vigtigt at bedømmelsen foretages efter nedenstående regler:

Teknik (skarphed, belysning og kvalitet af print mv.) fra 1 – 10 points
Komposition (bla. beskæring og opbygning af billedet) fra 1 – 10 points
Oplevelse (herunder, hvordan er emnet tolket) fra 1 – 30 points

 

Dette vil sige at billederne vil havne et sted mellem yderpunkterne fra 3 til 50 points.

Ved dommerens gennemgang af billederne bedes de fremvist og kommenteret i omvendt rækkefølge, således at vinderbilledet kommer til sidst. Denne model for bedømmelse giver en rigtig god feed-back til fotografen som derved virkeligt kan bruge bedømmelsen til målrettet at forbedre sin teknik, kompositionen og billedindholdet.

Den fotograf som vinder ”Billedbattlen”, vælger emnet til næste afdeling. Det er helt op til vinderen hvor detaljeret det næste emne skal beskrives. Ud fra pointshøsten kan ”den vindende klub” evt. også findes. De deltagende klubber har på skift værtsskabet for ”Billedbattlen”. Værtsklubben finder dommeren, såvel som den arrangerer den dag billedbedømmelsen kommer retur.

Dommerens honorar er normalt et par flasker god vin samt kørselsgodtgørelse.

Næste konkurrence:

Emne: Landskab med bygning
Billeder skal afleveres til Vejen fotoklub senest den 29. marts, så forvent at det er en uge tidligere lokalt i klubben.

Returnering og bedømmelse onsdag den 26. april kl. 19.00, og foregår i Pavillon6600, Baungårdsvej 2A, 6600 Vejen.

dage til aflevering af billeder til næste billedbattle

Dag(e)

:

Time(r)

:

Minut(ter)

:

Sekund(er)