Regler for månedens billede

  1. Månedens billede skal være taget indenfor den aktuelle måneds afgrænsning.
  2. Der henstilles til at der bruges nye fotos, der ikke tidligere har været vist i klubben
  3. Normalt afleveres for 3 måneder ad gangen. Programmet angiver afleveringsfrist.
  4. Billederne navngives med årstal, månedens nummer og autors initialer. (f.eks. august 2016: 16-08-SK)
  5. Der afleveres 1 billedfil pr måned. Billederne medbringes på et USB-stik, der afleveres når man møder op.
  6. Ved bedømmelsen af billederne, vises først en oversigt over alle billeder, herefter hver enkelt billede. Dernæst alle billeder i oversigt, hvorefter der gives point. 3 til det bedste, 2 til det næstbedste og 1 til det tredjebedste.
    Man må ikke stemme på sit eget billede.
  7. Hvis man ikke er tilstede ved stemmeafgivningen fratrækkes 2 af de afgivne stemmer, på det pågældende medlems billede
  8. I eventuelle tvivlsspørgsmål tages beslutning af billedudvalget.

 

Læs reglerne for årets klubfotograf