Torsdag, den 14. marts 2019 kl. 19:00 i klublokalerne på Daugård skole

Program

1. Bordet rundt

2. Meget kort snak om den Nationale. (Steen K.)

3. Visning af billeder fra Lund Maskinfabrik, FjordenHus, Industrimuseet og Male med Lys.

Hvis du har foto fra nogle af disse aktiviteter, bedes du

up-loade dem på OneDrive under “Andre konkurrencer”.

•Foto fra Fjordhuset skal benævnes FJ + dine initialer + et fortløbende nummer for hvert foto.

Eksempelvis: FjLa1, FjLa2

•Foto fra Lund Maskinfabrik skal benævnes Lu + dine initialer + et fortløbende nummer for hvert foto.

Eksempelvis: LuLa1, LuLa2

•Foto fra Male med lys skal benævnes Ma + dine initialer + et fortløbende nummer for hvert foto.

Eksempelvis: MaLa1, MaLa2

•Foto fra Industrimuseet skal benævnes In + dine initialer + et fortløbende nummer for hvert foto.

Eksempelvis: InLa1, InLa2, 

Fotorallyet bliver du selvfølgelig ikke snydt for! Det kommer bare engang efter sommerferien!