Klubaften torsdag, den 2. maj 2019 i klublokalerne

1. Bordet rundt

2. 15 min med Mogens BK udgår denne aften

3. Findes der tekniske gode eller tekniske dårlige fotos? Spørger Lis og Ritha og skriver videre:

Er det entydigt eller spiller det ind, hvilket emne/genre et foto viser?

Er der nogle betingelser, der skal være opfyldt, eller er det den enkelte ”dommer” der suverænt bestemmer, hvad der er et teknisk godt eller teknisk dårligt foto.?

Det har vi bedt disse 5 personer give et bud på:

Mogens BK/ landskab,

Kenny/ action,

Steen K/ arkitektur,

Kurt/ kreativt,

Tue/ frit emne men samme motiv.

Der er mulighed for at alle kan komme med spørgsmål eller kommentarer i løbet af aftenen.

På gensyn Lis og Ritha