UPS UPS  Jeg glemte helt at sende et Onsdagsbrev i går. Så nu kommer det her noget forsinket. Sorry.

Klubaften, Torsdag den 23. maj 2019, kl. 19:00 i klublokalerne

Program

1.

Bordet rundt

2.

15 min. ved Lene

3.

Aflevering af billeder til vor første emnekonkurrrence ("Langs Margueritruten").

Du kan aflevere via OneDrive/HFKdit navn/Emnekonkurrencer eller tag dem med på USB-stik.

4.

Steen K. fortæller om turen til Colombia i september 2018. Der bliver også vist lidt billeder.

HUSK, at der næste torsdag, den 30. maj, ikke er klubaften grundet, at det er Kristi Himmelfartsdag.

Næste mødeaften, torsdag den 6. juni er åben for forslag. 15 min ved Kurt.