Torsdag, den 20. marts 2019 kl. 19.00 i klublokalerne

Program:

1. Bordet rundt. 

2. 15 min ved ?. Er der en der har lyst til at tage over? Hans var sat på.

3. Planlægning af programmet for 2. halvår 2019. Kom med gode ideer.