Torsdag, den 28. februar 2019, kl 19:00

Program:

1. Bordet rundt

2. 15 min. ved Jørgen Madsen

3. Kenya ved Jørgen Pagh

4. Udvælgelse af billeder til BilledBattle (Husk du kan (skal) uploade til OneDrive)

Husk at svare Tue, hvis du sammen med Lis vil arrangere et Fotorally den 14. marts. Se mail fra Tue sendt 26. februar.