Årets klubfotograf 2018

 

Vi ønsker Mogens B. Kristensen et stort tillykke med titlen som årets klubfotograf 2018.
Opløbet blev meget tæt og blev først afsløret efter sidste konkurrence.

1. plads Mogens B. Kristensen:  1053 point
2. plads Tue W. Madsen: Kristensen,   1050 point
3. plads Kurt G. Stæhr:   992 point

Årets klubfotograf

Årets fotograf afgøres over 12 måneder.
Man kan optjene point til Årets fotograf ved at deltage i klubbens “emnekonkurrencer” normalt 2-3 stk. pr. år, og ved hvert kvartal, at aflevere tre fotos fra det forrige kvartal, et foto fra hver måned.

På en klubaften vises alle de indkomne fotos for medlemmerne der giver billederne point. For hver måned får de medlemmerne point i henhold til skeaet herunder. Efter 12 måneder kåres den samlede vinder.

Regler for månedens billede

  1. Månedens billede skal være taget indenfor den aktuelle måneds afgrænsning.
  2. Månedens billede må ikke have været vist i klubben, deltaget i et Rally, deltaget i en intern konkurrence eller være indsendt til en sådan.
  3. Normalt afleveres for 3 måneder ad gangen. Programmet angiver afleveringsfrist.
  4. Billederne navngives med årstal, månedens nummer og autors initialer. (f.eks. august 2016: 16-08-SK)
  5. Der afleveres 1 billedfil pr måned. Billederne medbringes på et USB-stik, der afleveres når man møder op.
  6. Ved bedømmelsen af billederne, vises først en oversigt over alle billeder, herefter hver enkelt billede. Dernæst alle billeder i oversigt, hvorefter der gives point. 3 til det bedste, 2 til det næstbedste og 1 til det tredjebedste.
    Man må ikke stemme på sit eget billede.
  7. Hvis man ikke er tilstede ved stemmeafgivningen fratrækkes 2 af de afgivne stemmer, på det pågældende medlems billede
  8. I eventuelle tvivlsspørgsmål tages beslutning af billedudvalget.
PlaceringÅrspoint PlaceringÅrspoint
Nr. 150Nr. 934
Nr. 248Nr. 1032
Nr. 346Nr. 1130
Nr. 444Nr. 1228
Nr. 542Nr. 1326
Nr. 640Nr. 1424
Nr. 738Nr. 1522
Nr. 836o.s.v