Årets klubfotograf 2018

 

Vi ønsker Mogens B. Kristensen et stort tillykke med titlen som årets klubfotograf 2018.
Opløbet blev meget tæt og blev først afsløret efter sidste konkurrence.

1. plads Mogens B. Kristensen:  1053 point
2. plads Tue W. Madsen: Kristensen,   1050 point
3. plads Kurt G. Stæhr:   992 point

Regler for månedens billede

  1. Månedens billede skal være taget indenfor den aktuelle måneds afgrænsning.
  2. Der henstilles til at der bruges nye fotos, der ikke tidligere har været vist i klubben
  3. Normalt afleveres for 3 måneder ad gangen. Programmet angiver afleveringsfrist.
  4. Billederne navngives med årstal, månedens nummer og autors initialer. (f.eks. august 2016: 16-08-SK)
  5. Der afleveres 1 billedfil pr måned. Billederne medbringes på et USB-stik, der afleveres når man møder op.
  6. Ved bedømmelsen af billederne, vises først en oversigt over alle billeder, herefter hver enkelt billede. Dernæst alle billeder i oversigt, hvorefter der gives point. 3 til det bedste, 2 til det næstbedste og 1 til det tredjebedste.
    Man må ikke stemme på sit eget billede.
  7. Hvis man ikke er tilstede ved stemmeafgivningen fratrækkes 2 af de afgivne stemmer, på det pågældende medlems billede
  8. I eventuelle tvivlsspørgsmål tages beslutning af billedudvalget.

 

Læs reglerne for årets klubfotograf

Månedens foto

januar-februar-marts måned
Klik for se at billederne

Månedens foto

april-maj-juni måned
Klik for se at billederne

Månedens foto

juli-august-september måned
Klik for se at billederne

Månedens foto

oktober-nov-dec måned
Klik for se at billederne