Privatlivspolitik for Hedensted Fotoklub

Hedensted Fotoklub overholder på denne hjemmeside (www.hedensted-fotoklub.dk) efter bedste overbevisning de fastlagte retningslinjer for behandling af persondata i henhold til EU-forordning om datasikkerhed af 25. maj 2018

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig:
Steen Kruuse – Fanøvej 6 – 8700 Horsens – E-mail: kontakt(@)kruuse.nu

Dataansvarlig:
Steen Kruuse – Fanøvej 6 – 8700 Horsens – E-mail: kontakt(@)kruuse.nu

Vores behandling af dine personoplysninger:
Hedensted Fotoklub behandler kun personoplysninger, som du selv har udleveret til os.
Typisk drejer det sig om personoplysninger, som navn, adresse, telefon og e-mail.

Tidsfrister for sletning/opbevaring:
Hedensted Fotoklub stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, indenfor 30 dage efter udmeldelse af klubben.

Tjenester på andre medier:
Denne hjemmeside kan indeholde mediefunktioner fra f.eks. Facebook, Twitter og LinkedIn, som har deres egne privatlivspolitikker. Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt inden du afgiver personoplysninger, eftersom vi ikke påtager os ansvar eller forpligtelser for disse tjenester eller funktioner.

Dine rettigheder efter persondataforordningen
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du en række rettigheder:

• Retten til at modtage oplysning om, hvordan Hedensted Fotoklub behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
• Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
• Retten til at få dine personoplysninger slettet.
• Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
• Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
• Retten til at flytte dine personoplysninger til alternative leverandører (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.
Hedensted Fotoklub kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende eller kræver uforholdsmæssig store tekniske foranstaltninger.

Hedensted Fotoklub vil tilstræbe at rette oplysninger med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Når der slettes personoplysninger, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere øjeblikkeligt og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Ønsker du at klage over Hedensted Fotoklub´s håndtering af personoplysninger kan dette gøres til: www.datatilsynet.dk

Videregivelse af oplysninger:
Hedensted Fotoklub videregiver kun personlige oplysninger til virksomheder, offentlige myndigheder eller enkeltpersoner Hedensted Fotoklub , hvis vi har dit samtykke.
Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger. Hedensted Fotoklub videregiver efter aftale personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os.

Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed.

Hedensted Fotoklub videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Hedensted Fotoklub , hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

• Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
• Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
• Registrere, forhindre eller på anden måde beskytter mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer. Informationssikkerhed

Hedensted Fotoklub ønsker at sikre uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer. Hedensted Fotoklub har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

• Antivirus-systemer på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
• Krypteret backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
• Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
• Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Hedensted Fotoklub´s vegne.
• Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i Hedensted Fotoklub.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder:
Hedensted Fotoklub gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Skulle vi modtage en formel skriftlig klage, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen.
Hedensted Fotoklub samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer:
Hedensted Fotoklub´s privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Hedensted Fotoklub begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil Hedensted Fotoklub gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail og på foreningsne konto på www.slack.com).